วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สแกนร่างกาย

วิธีการจัดกิจกรรม
- ให้นักเรียนนอนสแกนร่างกาย ฟังนิทานหรือเรื่องเล่าดีๆ และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
- ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง


เป้าหมาย ( Goals )
- เปิดจิตใต้สำนึกของนักเรียน และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามเข้าไปจะทำให้นักเรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงาม คิดดี มองโลกในแง่ดี
- ฝึกทักษะการฟัง จินตนาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น