วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อ่านหนังสือ..สอนชีวิต

      ห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกระดับชั้นจะมีสมุดที่ครูซื้อเตรียมมาไว้ให้แต่ละชั้น และยังมีหนังสือที่เด็กๆอ่านแล้วรู้สึกประทับใจ ซาบซึ่ง สนใจจะบริจาคให้กับชั้นนั้น เด็กๆ จะเขียนเล่าถึงความประทับใจหนังสือเล่มนี้ ติดไว้ในเล่มใต้หน้าปก เพือ่ให้เพื่อนๆที่ยืมกลับไปอ่านได้เห็นว่าใครมอบให้ อ่านแล้วเกิดความประทับใจอย่างไร


*เด็กๆ จะหาเวลามาอ่านหนังสือในช่วงที่ว่าง ช่วงเช้า - เที่ยง - เย็น ตามความสะดวก
หรือบางชั่วโมงกิจกรรมจิตศึกษา ครูอาจจะยกตัวอย่างหนังสือที่ครูอ่านแล้วชอบมาสร้างแรงให้เด็กๆฟังก่อนจะพานักเรียนอ่านประมาณ 20 นาที..
แล้วใช้คำถามสุ่มนักเรียนสัก 2-5 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาต่างๆ ในช่วงเช้า..

เป้าหมายกิจกรรมจิตศึกษา ม.1
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น