วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ

วิธีการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายที่ท่า สับเปลี่ยนท่าไปอย่างช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออก จำนวน 10 ท่า


เป้าหมาย ( Goals )
- ฝึกสมาธิและสติ
- การกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างถูกวิธี
- การจดจ่อกับท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น