วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ศิลปะกำกับสติ

วิธีการจัดกิจกรรม
- การวาดภาพเพื่อสื่อความหมายจากการฟังเสียงดนตรีด้วยสีน้ำ สีชอล์ค
- การม้วนกระดาษสร้างจินตนาการ


เป้าหมาย ( Goals )
- ฝึกสมาธิในการรับฟังเสียงเพลง
- ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการภาพ การใช้สีและออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น