วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฝึกการคิด

วิธีการจัดกิจกรรม
- ให้นักเรียนต่อบล็อกไม้
- สร้างรูปร่าง รูปทรงจากกิ่งไม้ ก้อนหิน หรือจากตัวนักเรียนเอง
- ดูVCD ธรรมะ บอกข้อคิดที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


เป้าหมาย ( Goals )
- ฝึกสมาธิและการคิด
- การแก้ปัญหา
- ทักษะการฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น